MALUCH+ w Gminie Leśna

Gmina Leśna w roku 2021 realizuje Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch + 2021- moduł 2.

Rządowy program „Maluch+” 2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. 

Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 28 800 zł na funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Żłobku w Leśnej. Wartość całkowita zadania wynosi 54 000 zł.

Uzyskane dofinansowanie i wartość całkowita obejmują okres funkcjonowania miejsc opieki od 01.07.2021 do 31.12.2021 roku.

Skip to content