Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na Członków Komisji Wyborczej ds. wyboru sołtysa w Sołectwie Grabiszyce

Skip to content