Cyfrowa Gmina – środki finansowe dla gminy Leśna

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci.  Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jednak było możliwe i nie zawsze odpowiadało oczekiwaniom mieszkańców.

Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Tym problemom ma przeciwdziałać unijny program “Cyfrowa Gmina”.

Dnia 22 grudnia 2021 r. złożyliśmy wniosek do tego projektu, a 12 stycznia 2022 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku i przyznaniu dofinansowania w maksymalnej dostępnej dla Gminy kwocie tj. 298.440,00 zł.

Środki te przeznaczone zostaną, zgodnie z wymogami projektu, na cyfryzację urzędu (w tym m.in. wirtualną centralę telefoniczną), szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w Urzędzie.

Skip to content