Projekt „Walcz z kleszczem!”

Projekt „Walcz z kleszczem!” RPDS.08.07.00-02-0006/20 skierowany jest do pracujących mieszkańców z terenów najbardziej zagrożonych zachorowaniem na choroby odkleszczowe (borelioza z Lyme oraz odkleszczowe zapalenie opon mózgowych) w tym do osób zamieszkujących powiaty: lubański, karkonoski, wołowski, kamiennogórski, kłodzki, wałbrzyski.

Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób odkleszczowych w Polsce wskazuje na wzrost zagrożenia tymi chorobami w całej populacji oraz ujawnia grupy osób wysokiego ryzyka.

Tym samym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i promowania projektu dotyczącego darmowych szczepień wśród mieszkańców zatrudnionych.

Udział w projekcie dla osób zainteresowanych jest bezpłatny i obejmuje:

  • profilaktykę informacyjno – edukacyjną mającą na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat chorób odkleszczowych oraz zapobieganiu zakażeniom,
  • konsultację lekarską kwalifikującą uczestnika projektu do szczepienia, która określi stan zdrowia oraz możliwość przyjęcia szczepionki we wskazanym punkcie,
  • działania informujące o dacie wykonania szczepienia, następnie trzy dawki szczepionki.

Mając na uwadze duże zagrożenie jakie niesie ze sobą Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) oraz duża zachorowalność na wymienionych terenach, powyższe działania są jedynym oraz skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.walczzkleszczem.pl, pod numerem telefonu (+48) 789 384 526 lub w biurze projektu, które mieści się w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej 6 w Lądku-Zdroju.

Skip to content