PRACODAWCO JEŻELI ZATRUDNIŁEŚ OBYWATELA UKRAINY NIE ZAPOMNIJ!!!

Pracodawco, jeżeli zatrudniłeś obywatela Ukrainy nie zapomnij w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy powiadomić o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi – właściwy ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania podmiotu Powiatowy Urząd Pracy.

Powiadomienie następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl

Skip to content