Konsultacje społeczne Raportu diagnostycznego do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Urzędu Miasta Jelenia Góra przedstawia do konsultacji społecznych Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 (w załączeniu).

Raport będzie podstawą do przygotowania syntezy diagnozy obszaru realizacji ZIT AJ wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, która to  synteza będzie elementem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. Stąd zależy nam na aktywnym udziale wszystkich interesariuszy z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej – samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych. Wszystkie Państwa uwagi będą dla nas cennym głosem i pozwolą udoskonalić Raport.

Prosimy o sporządzenie uwag i opinii do Raportu  w formie pisemnej i przesłanie ich  w terminie do dnia 12 czerwca 2022 r.:

        Urząd Miasta Jelenia Góra
        Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej
        ul. Okrzei 10, pokój 107
        58-500 Jelenia Góra

Skip to content