70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu

Rys historyczny OSP Świecie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu powstała w 1952 roku i w tym samym roku została zarejestrowana Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Do 2020 roku OSP mieściła się w małej poniemieckiej remizie. Jednostka liczyła wtedy 24 czynnych strażaków, a w skład pierwszego zarządu weszli: Prezes Wacław Juran, zastępca Michał Kuta, sekretarz Jaruchewicz. Do roku 1964 na wyposażeniu OSP była sikawka ręczna na bryczce konnej. Po pożarze stodoły w byłym PGR w 1964 r. Komenda Powiatowa PSP w Lubaniu wyposażyła jednostkę w motopompę P04. W 1968 r. jednostkę doposażono w druga motopompę P05 oraz ubrania bojowe, hełmy, pasy bojowe i obuwie gumowe. Zdemontowano sikawkę ręczną, a motopompę wraz ze sprzętem gaśniczym w dalszym ciągu przewożono na bryczce konnej. W 1987 r. Komenda Rejonowa PSP w Lubaniu przekazała samochód pożarniczy ŻUK GLM, a bryczka konna została przekazana jako eksponat dla OSP w Pobiednej.

W 1989 r. nastąpiła zmiana pokoleniowa w śród członków OSP. Po wyborach prezesem został Druh Henryk Jończyk, a naczelnikiem Druh Eugeniusz Burlik. Zmiany organizacyjne spowodowały, że OSP brała większy udział w gaszeniu pożarów i usuwaniu miejscowych zagrożeń. Średnio w roku strażacy wyjeżdżali do akcji 40 razy. Podczas powodzi w 2010 i 2013 r, OSP brała czynny udział w ratowaniu życia i mienia mieszkańców na terenach zalewowych Świecia, a w 2012 r. organizowała punkt czerpania wody podczas wielkiego pożaru zakładu IMKA w Lubaniu. Jednostka była organizatorem wielu obozów szkoleniowych dla młodzieży oraz imprez plenerowych dla dzieci i dorosłych. Druhowie wykonywali wartościowe prace społecznie użyteczne na rzecz swojej miejscowości jak i samej jednostki. Wybudowano 5 drewnianych wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkół, wyremontowana budynek starej remizy strażackiej wraz z małą świetlicą, strażacy brali czynny udział przy wymianie pokrycia dachowego kościoła w Świeciu. W roku 2018 po śmierci naczelnika Druha Eugeniusza Burlika powołano nowy zarząd OSP. Prezesem zostaje Druh Mirosław Jaworski, a naczelnikiem Druh Paweł Ciesiulewicz.

Tego samego roku gmina Leśna rozpoczyna budowę nowej remizy strażackiej. W 2019 r. budowa zostaje zakończona, zostaje też przekazany z OSP Leśna średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266, a z PSP w Lubaniu lekki samochód terenowy Tarpan Honker. OSP doposażana jest przez Gminę Leśna, Rade Sołecką, a także z własnych środków. Ekwiwalenty strażackie przeznaczane są na zakup umundurowania galowego i pokrywanie kosztów organizowanych warsztatów szkoleniowych i imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ze Świecia. Obecnie jednostka liczy 22 strażaków w tym 2 kobiety i 1 honorowy. Przedstawiony rys historyczny jednostki tylko w części pokazuje działalność i zasługi druhów na przestrzeni 70 lat i dowodzi jak nieodzowni i pożyteczni są strażacy dla lokalnej społeczności i gminnego systemu ratowniczego.

Uroczystość 70-lecia

28 maja 2022 roku odbyły się uroczyste obchody 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu. Wydarzenie rozpoczęto mszą świętą polową przy remizie strażackiej. Następnie kolumna składająca się z pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, strażaków ochotników i jednostek OSP przemieściła się na plac przed remizą, gdzie  odbyła się uroczysta zbiórka. Odsłonięto i poświęcono również tablicę upamiętniającą ś.p. Druha Eugeniusza Burlika – inicjatora budowy nowej remizy. 

Meldunek o gotowości jednostek OSP do rozpoczęcia uroczystości, Prezesowi Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Lubaniu – Druhowi Tadeuszowi Bace, złożył dowódca uroczystości Mirosław Jaworski. Po wciągnięciu na maszt flagi związkowej, odegraniu hymnu “Rycerze Floriana”, nastąpiły okolicznościowe przemówienia i wręczenie strażakom medali, odznak, pamiątkowych statuetek i dyplomów. 

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Lubaniu – Druh Tadeusz Baka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Waldemar Kleszcz, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu – bryg. Zbigniew Szyszło wraz z zastępcą bryg. Januszem Gabrysiem, Starosta Powiatu Lubańskiego – Walery Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego – Iwona Korzeniowska-Wojsa, Burmistrz Leśnej – Szymon Surmacz wraz z zastępcą Marcinem Mireckim, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Leśnej – Małgorzata Borysiewicz oraz Radni Rady Miejskiej w Leśnej, Wójt Gminy Platerówka – Krzysztof Halicki, kapelan strażaków powiatu lubańskiego – ksiądz Grzegorz Niwczyk, proboszcz parafii w Grabiszycach Średnich – ksiądz Artur Węgiel, przedstawiciel zaprzyjaźnionej jednostki SDH Nove Mesto pod Smrkem – Ladislava Rabina, Sołtys Świecia – Mirosław Wilczyński, żona ś.p. Druha Eugeniusza Burlika – Pani Krystyna Burlik. 

Dekoracja medalami 

W trakcie uroczystości niektórzy członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Leśna zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami korporacyjnymi.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie przyznało Druhowi Zbigniewowi Sołtysowi – członkowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSR RP w Lubaniu, Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza. 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie nadało Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • Janowi Andrzejewskiemu (OSP Szyszkowa)
 • Tadeuszowi Waleniście (OSP Szyszkowa)
 • Pawłowi Ciesiulewiczowi (OSP Świecie)
 • Mirosławowi Andrzejewskiemu (OSP Leśna)
 • Janowi Janczewskiemu (OSP Leśna)
 • Adamowi Smolińskiemu (OSP Leśna)
 • Wiesławowi Karle (OSP Leśna)

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu nadało Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • Piotrowi Pentidisowi (OSP Leśna)
 • Eugeniuszowi Franczukowi (OSP Świecie)
 • Stanisławowi Witwickiemu (OSP Szyszkowa)
 • Piotrowi Suśniakowi (OSP Szyszkowa)

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało Brązowy Medal za Zasługo dla Pożarnictwa:

 • Pawłowi Stolarczykowi (OSP Leśna)
 • Maciejowi Kurowskiemu (OSP Leśna)
 • Andrzejowi Bejstrowi (OSP Leśna)
 • Mirosławowi Jaworskiemu (OSP Świecie)
 • Mateuszowi Kisło (OSP Świecie)

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaniu nadało Odznaki “Strażak Wzorowy”:

 • Marcinowi Maciołowskiemu (OSP Leśna)
 • Łukaszowi Dziędziole (OSP Leśna)
 • Ireneuszowi Dziekole (OSP Leśna)
 • Danielowi Górzyńskiemu (OSP Leśna)

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśnej nadało Złoty Medal Na Straży Burmistrzowi Leśnej – Szymonowi Surmaczowi, za “Innowacyjną strategię rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Leśna”.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśnej nadało Odznaki “Za wysługę lat”:

 • Dh. Janowi Andrzejewskiemu (50 lat -OSP Szyszkowa)
 • Dh. Eugeniuszowi Franczukowi (40 lat – OSP Świecie)
 • Dh. Wiesławowi Karle (30 lat – OSP Leśna)
 • Dh. Tadeuszowi Waleniście (30 lat – OSP Leśna)
 • Dh. Dariuszowi Drozdkowi (30 lat – OSP Świecie)
 • Dh. Janowi Janczewskiemu (25 lat – OSP Leśna)
 • Dh. Adamowi Smolińskiemu (25 lat – OSP Leśna)
 • Dh. Mirosławowi Andrzejewskiemu (20 lat -OSP Leśna)
 • Dh. Piotrowi Pentidisowi (20 lat – OSP Leśna)
 • Sewerynowi Świerkowi (20 – lat OSP Świecie)
 • Renacie Marszałek (20 lat – OSP Świecie)
 • Dh. Pawłowi Ciesiulewiczowi (20 lat – OSP Świecie)
 • Dh. Karolinie Burlik (20 lat – OSP Świecie)
 • Dh. Ryszardowi Szelidze (20 lat – OSP Świecie)
 • Dh. Stanisławowi Witwickiemu (20 lat – OSP Szyszkowa)
 • Dh. Piotrowi Suśniakowi (20 lat – OSP Szyszkowa)
 • Dh. Krzysztofowi Suśniakowi (10 lat – OSP Szyszkowa)
 • Dh. Adrianowi Pełce (10 lat – OSP Szyszkowa)
 • Dh. Zygmuntowi Świrskiemu (10 lat – OSP Szyszkowa)
 • Dh. Juliuszowi Gule (10 lat – OSP Szyszkowa)
 • Dh. Maciejowi Kurowskiemu (10 lat – OSP Leśna)
 • Dh. Igorowi Białce (10 lat – OSP Leśna)
 • Dh. Jackowi Wałaszkowi (10 lat -OSP Leśna)
 • Maciejowi Borysowi (10 lat -OSP Leśna)
 • Pawłowi Stolarczykowi (10 lat – OSP Leśna)
 • Andrzejowi Bejstrowi (10 lat – OSP Leśna)
 • Marcinowi Maciołowskiemu (10 lat – OSP Leśna)
 • Mirosławowi Wilczyńskiemu (10 lat – OSP Świecie)
 • Mateuszowi Kiśle (10 lat – OSP Świecie)
 • Mateuszowi Jaszczurowskiemu (10 lat – OSP Świecie)
 • Mirosławowi Jaworskiemu (10 lat – OSP Świecie)
 • Ireneuszowi Dziekole (5 lat – OSP Leśna)
 • Danielowi Górzyńskiemu (5 lat -OSP Leśna)
 • Łukaszowi Dziędziole (5 lat – OSP Leśna)
 • Dh. Łukaszowi Faltynowi (5 lat – OSP Szyszkowa

 

Wspomnienie Druha Eugeniusza Burlika

Eugeniusz Burlik całe swoje dorosłe życie poświęcił strażactwu ochotniczemu oraz pracy społecznej na rzecz mieszkańców naszej gminy. W latach 1975-1977 pracował w Zakładowej Straży Pożarnej w Giebułtowie. Od 1977 roku należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu. W latach 1989-2018 pełnił funkcję Naczelnika Jednostki. Od 2008 roku był członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśnej. W latach 1988-200 pracował jako ratownik-kierowca w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Uzyskał wiele odznak i medali:

 • w 1996 roku Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 • w 2004 roku Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 • w 2007 roku Odznakę “Strażak Wzorowy”
 • w 2008 roku Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Uchwałą nr 272/33/2012 z dnia 23.02.2012 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, przyznało Eugeniuszowi Burlikowi najwyższe odznaczenie w strażactwie ochotniczym – Złoty Znak Związku. 

Eugeniusz Burlik był Radnym Rady Miejskiej w Leśnej w kilku kadencjach, w latach 2002-2010 oraz 2014-2018. Od 2002 roku czynił starania na rzecz budowy nowej remizy ze świetlicą dla OSP Świecie. Zakończenia tej inwestycji niestety nie doczekał…
Druh Eugeniusz Burlik zmarł 25 stycznia 2018 roku.

Skip to content