Usuwamy azbest

Dnia 14 kwietnia 2022 roku, po raz kolejny tutejszy Urząd złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Gminie Leśna przyznana została dotacja w kwocie 10 962,00 zł na te zadanie.

W bieżącym roku planowane jest usunięcie ok. 16 ton wyrobów zawierających azbest z 17 nieruchomości z terenu Gminy Leśna.

Skip to content