Szkolenie “Przyjaciele Zippiego”

27-28.05.22 r., w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej odbyło się szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego”.Program skierowany jest do dzieci w wieku 5-8 lat. W szkoleniu wzięli udział wychowawcy z placówek:

 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku,
 • Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej,
 • Niepublicznego Przedszkola „Leśne Elfiki” w Leśnej,
 • Biblioteki Publicznej w Leśnej,
 • Szkoły Podstawowej Emilii Plater w Platerówce – w ramach współpracy między gminami.

Szkolenie zostało sfinansowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, przyznane przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia są prowadzone na podstawie bardzo szczegółowo opracowanych scenariuszy. Program składa się z 24 spotkań z dziećmi podzielonych na 6 części tematycznych (po 4 spotkania w każdej części):

 • uczucia,
 • komunikacja,
 • przyjaźń,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • przeżywanie zmiany i straty,
 • radzenie sobie z trudnościami.

Kanwą każdej części jest czytane przez nauczyciela i wzbogacone ilustracjami opowiadanie, do którego odwołujemy się w trakcie ćwiczeń i zabaw podczas spotkań. Bohaterowie opowiadań to grupa przyjaciół, którzy przeżywają różne przygody, które mogą przytrafić się każdemu dziecku. Na przykładzie tych sytuacji nauczyciel rozmawia z dziećmi, omawiając różne zachowania i możliwości działania. W trakcie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia, rysują, odtwarzają scenki i wymyślają różne sposoby poradzenia sobie z trudnościami, jakie je spotykają.

Skip to content