Bezpłatna pomoc prawna w zakresie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom dla mieszkańców gminy Leśna

Od lipca mieszkańcy gminy Leśna mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom. Radca przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym w Leśnej (wejście do budynku biblioteki publicznej) przy ul. Pocztowej 10, pokój nr 1.

Radca zajmuje się świadczeniem pomocy w szczególności dla:

  • osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód;
  • osób cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez siebie lub członka rodziny;
  • osób doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia prawnego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomienia działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy.

Co ważne, mecenas sporządza projekty pism dla osób objętych doradztwem.

Harmonogram przyjęć w miesiącu lipcu i sierpniu:

LIPIEC

  • 11.07.22 r. poniedziałek 15:00-17:00
  • 26.07.22 r. wtorek 10:00-12:00

SIERPIEŃ

  • 01.08.22 r. poniedziałek 15:00-17:00
  • 16.08.22 r. wtorek 10:00-12:00
  • 29.08.22 r. poniedziałek 15:00-17:00

Harmonogram na kolejne miesiące ukazywać się będzie na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zawiśnie w Punkcie Konsultacyjnym na tablicach informacyjnych. Harmonogram będzie dostosowywany do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji pod nr telefonu: 534-531-802

Punkt Konsultacyjny w Leśnej przy ul. Pocztowej 10, pokój numer 1
Skip to content