Kajakarstwo górskie i kajak polo jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Leśna

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy “Kwisa” otrzymał dofinansowanie do wniosku „KAJAKARSTWO GÓRSKIE I KAJAK POLO JAKO ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W GMINIE LEŚNA” ze środków w ramach obowiązującego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w lipcu zawodnicy, rodzice zawodników oraz kadra trenerska wzięli udział w programie profilaktycznym, który poprowadziły Magdalena Buczek oraz Katarzyna Dębska pracujące na co dzień w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze Stowarzyszenia MONAR.

W ramach spotkań:

 • rodzice/kadra trenerska → szkolili się z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży
 • młodsza grupa zawodników→ realizowała program profilaktyki uniwersalnej prowadzony metodą warsztatową
 • starsza grupa zawodników→ realizowała program rekomendowany FreD Goes Net, cykl 3 spotkań

Zajęcia odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym w Leśnej przy ul. Pocztowej 10.

Jednocześnie informujemy, że w jeleniogórskiej Poradni można otrzymać pomoc w zakresie:

 • Kompleksowej psychoterapii osób uzależnionych (oddziaływania terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin);
 • Psychoterapii dla osób współuzależnionych: rodziny, partnerzy

Poradnia posiada szeroką ofertę dla młodzieży:

 • Porady diagnostyczne
 • Program psychoterapii dla dzieci i młodzieży (4-19 lat) nadużywającej i uzależnionej od mediów
 • Diagnostyka i leczenie psychiatryczne
 • Psychoterapia indywidualna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od internetu, gier komputerowych i innych
 • „CANDIS” – program motywująco – edukacyjny dla osób używających przetworów konopii indyjskich ( marihuana,haszysz)
 • Grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, alkoholem i dopalaczami (czas trwania 4-6 miesięcy)

Strona Poradni → https://monar.biz.pl/

Film o Poradni → https://www.youtube.com/watch?v=XXuHlyn25vc

PONIŻEJ KRÓTKIE FILMY EDUKACYJNE:

Jak to działa: dopalacze

Jak to działa: marihuana

Uzależnienie od Internetu:

Jak to działa: dopalacze

Gry video:

Skip to content