Informacja o możliwości zorganizowania zbiórki odpadów rolniczych

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie problemów z zagospodarowaniem odpadów rolniczych, Burmistrz Leśnej przewiduje zorganizowanie zbiórki przedmiotowych odpadów.

Zorganizowanie zbiórki i jej termin zależny będzie od ilości odpadów zgłoszonych do odbioru.
Zbiórka nie będzie obejmować opon i sznurków.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania ze zbiórki inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i edukacji ekologicznej Joannie Świerk:

osobiście: w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11 b w Leśnej
e-mail: j.swierk@lesna.pl
telefon: 75-721-12-39 wewn. 49

Skip to content