Zakończyliśmy realizację zadania pn. ”Usuwanie z terenu Gminy Leśna wyrobów zawierających azbest”

6 września 2022 r. zakończyliśmy realizację zadania pn. ”Usuwanie z terenu Gminy Leśna wyrobów zawierających azbest”.

Wykonawcą tego zadania była Firma – Logistyka Odpadów Sp z o.o. z Bielska-Białej. Usunięte zostały 22,94 tony wyrobów zawierających azbest z 13 nieruchomości Gminy Leśna.

Łączny koszt zadania opiewał na kwotę 23 536,44 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW wyniosła 10 962,00 zł

Skip to content