Pożyczka Rozwojowa dla województwa dolnośląskiego

W piątek 16 września 2022r. Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako Lider Konsorcjum oraz Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości podpisało 2 Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek: Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa dla przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

1. W ramach instrumentu finansowane będą:
– przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
– przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia   ich konkurencyjności.

2. Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z::

– wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,

– rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

– inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.

4. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Ważne!
Nabór od 22 września 2022r. od godz. 8:00

Skip to content