PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA W 2022 ROKU PO PREFERENCYJNEJ CENIE W GMINIE LEŚNA

 1. Mieszkańcy Leśnej będą zaopatrywani w węgiel krajowy – z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic.
 2. Po dowiezieniu węgla do Składu opału Dol-Ma przy ul. Baworowo 17 w Leśnej mieszkańcy, którym przysługuje zakup po cenie preferencyjnej i złożyli odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Leśnej, zostaną niezwłocznie powiadomieni na podany we wniosku numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Powiadomienia będą wykonywane według kolejności składanych w urzędzie wniosków.
 4. Uprawnione gospodarstwa domowe, aby nabyć węgiel po preferencyjnej cenie, muszą w tym celu w ciągu 7 dni od powiadomienia dokonać wpłaty i w tym terminie odebrać węgiel.
 5. Cena węgla dla mieszkańców wynosi:
  • 2.700,00 zł za 1,5 tony;
  • 1.800,00 zł za 1 tonę;
  • 900,00 zł za 0,5 tony.
 6. Minimalna ilość zakupu w 2022 roku to 0,5 tony węgla, a maksymalna – 1,5 t.
 7. Jak i gdzie należy zapłacić za węgiel? Wpłaty trzeba dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leśnej: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030 – lub gotówką wpłata również w banku.
  W treści przelewu podajemy:
  • Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby uprawionej do zakupu węgla;
  • Rodzaj i wagę węgla;
 8. Po zarejestrowaniu wpłaty przez pracowników Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego
  w Leśnej, zostanie wystawiona faktura VAT uprawniająca do odbioru węgla.
 9. Mieszkańcy nie muszą odbierać faktury w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego,
  ponieważ faktury będą wysyłane bezpośrednio do składu opału.
 10. Jeżeli ktoś chce mieć dla siebie fakturę, może ją otrzymać w składzie opału w momencie
  odbioru węgla.
Skip to content