Informacja Burmistrza Leśnej dotycząca realizacji dostaw węgla dla mieszkańców gminy w 2022 roku i 2023 roku

 1. Do realizacji dostaw węgla dla mieszkańców po cenie preferencyjnej do 2 000 zł  Gminie Leśna  wyznaczono Polską Grupę Górniczą z Katowic. W połowie listopada 2022 roku Gmina Leśna zobowiązana była do podpisania umowy na dostawy do 30 grudnia 2022 roku następujących ilości węgla:
  • Węgla kamiennego sortymentu kostka 216 ton – dostaliśmy 154 tony,
  • Węgla kamiennego sortymentu orzech 243 tony – dostaliśmy 26 ton,
  • Węgla kamiennego sortymentu ekogroszek 54 tony – dostaliśmy 26 ton.
 2. Tymczasem do końca 2022 roku mieszkańcy złożyli 645 wniosków i zgłosili zapotrzebowanie w 2022 roku na: ekogroszk – 210 ton, kostkę, 228 ton, orzecha – 454 tony. 
 3. Pod koniec grudnia ubiegłego roku PGG  z Katowic przysłała aneks do umowy, przenoszący zaległe dostawy z umowy na realizację w 2023 roku. Zapowiedziano uwzględnienie w umowach na 2023 rok zapotrzebowań nie ujętych w umowie za rok poprzedni.
 4. W styczniu 2023 roku mieliśmy dostać z zaległości: 216 ton orzecha  i 25 ton ekogroszku. Dzięki naszym usilnym staraniom w styczniu 2023 r. ściągnęliśmy prawie 57 ton zaległych dostaw kostki oraz ok. 142 tony orzecha i 25 ton sortymentu ekogroszek.
 5. Umowa z 2022 roku zostanie więc wkrótce zrealizowana. Nie oznacza to jednak  dostarczenia mieszkańcom takich ilości węgla za 2022 rok, które wynikają ze złożonych wniosków. Dlatego Gmina cały czas realizuje zapotrzebowanie mieszkańców na 2022 rok. Jak zostanie zrealizowane, zacznie się  dostarczanie węgla z wniosków na 2023 rok.
 6. Na 2023 Gmina Leśna ma podpisaną umowę z PGG z Katowic na dostawy:
  • Sortymentu orzech – 513 ton
  • Sortymentu Groszek II (ekogroszek) – 405 ton
  • Sortymentu Kostka – 135 ton.

Te ilości powinny w całości pokryć potrzeby zgłoszone przez mieszkańców w 2022 i 2023 roku.

Burmistrz Leśnej

Skip to content