Informacja o cenie węgla sortymentu kostka dostarczanego w kwietniu 2023 roku w Gminie Leśna w ramach zakupu preferencyjnego  paliwa stałego  z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Burmistrz Leśnej informuje, że cena węgla sortymentu kostka dostarczanego w kwietniu 2023 roku dla odbiorców z Gminy Leśna wynosi 1900 zł za jedną tonę.

Cena ta wynika z wydłużenia  trasy dostawy i konieczności poniesienia dodatkowych kosztów transportu, bezpośrednio z kopalni na Śląsku.

Wszystkie dostawy węgla są z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic.

/-/ z up. Burmistrza
Marcin Mirecki
Zastępca Burmistrza Leśnej

Skip to content