WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami projektu WIKT  – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którego głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Publikacje w formie elektronicznej można pobrać ze strony: http://wikt.info/home,1.html

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami:

  1. Mapa potencjalnej retencji   http://wikt.info/mapa-retencji.html
  2. Lokalna mapa obszarów przyrodniczo cennych  http://wikt.info/lokalna-mapa-obszarow-przyrodniczo-cennych.html
  3. Folder o retencji  http://wikt.info/folder-o-retencji.html
  4. Folder o bioróżnorodności  http://wikt.info/folder-o-bioroznorodnosci.html
  5. Elementarz młodego hydromorfologa  http://wikt.info/elementarz-mlodego-hydromorfologa.html
  6. Elementarz starszego hydromorfologa  http://wikt.info/elementarz-starszego-hydromorfologa.html
  7. Broszura o zjawiskach ekstremalnych  Broszura o zjawiskach ekstremalnych – WIKT
  8. Broszura o różnorodności środowiska wodnego  http://wikt.info/broszura-o-bioroznorodnosci-srodowiska-wodnego.html
  9. Prospekt – Mini klucz do oznaczania organizmów wodnych  Prospekt- mini klucz org. wodne – WIKT
  10. Monografii na temat ochrony klimatu  http://wikt.info/monografia.html

oraz pozostałymi materiałami zamieszczonymi na stronie projektu WIKT.

IMGW-PIB – Partner wiodący projektu WIKT

Skip to content