Webinarium dla przyszłych beneficjentów programu FEDS 2021-2027 – działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu (nabory: FEDS.02.07-IZ.00-020/23 oraz FEDS.02.07-IZ.00-021/23)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dla działania 2.7. Ochrona przyrody i klimatu

Konkurs dotyczy wsparcia projektów: typ 2.7.C : czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym m.in. w zakresie zachowania, ochrony i odtworzenia siedlisk i gatunków przyrodniczych, ochrony in-situ i ex-situ, reintrodukcji, eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych, inwestycje ograniczające antropopresję i negatywne skutki oddziaływania człowieka na tereny chronione i wspierające zrównoważony rozwój terenów chronionych, oraz wszystkie inne działania wskazane jako zakres działań ochronnych w odpowiednim planie/dokumencie dotyczącym ochrony przyrody.

Webinarium odbędzie się 20 lipca 2023 roku (czwartek) w godz. 10.00 – 12.00 na platformie internetowej ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 19.07.2023 r. do godz. 9.00.

Po rejestracji, na dzień przed spotkaniem, otrzymacie Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy bezpośredni link do webinarium wraz ze wskazówkami do logowania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy:

jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST, uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, organizacje pozarządowe,  lokalne grupy działania, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, duże przedsiębiorstwa, MŚP.

Program spotkania:

9.50 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 – Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

10.10 – 10.20  – Przedstawienie ogólnych założeń naboru – Wydział Zarządzania RPO Departament Funduszy   Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

10.20 – 10.30 – Omówienie specyficznych kryteriów wyboru projektów – Wydział Zarządzania RPO, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

10.30 – 10.40 – Generator wniosków o dofinansowanie WOD2021 –  aspekty techniczne – Administrator   Merytoryczny IZ, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

10.40 – 11.10 – Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (instrukcja do wniosku o dofinansowanie, załączniki do wniosku) – Wydział Wdrażania EFRR, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

11.10 – 11.20 – Procedura oceny projektów, sposób komunikacji z wnioskodawcą – Wydział Wdrażania EFRR, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Dolnośląskiego

11.20 – 11.30 – Przerwa

11.30 – 12.00 – Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Skip to content