Zbiórka odpadów rolniczych

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie problemów z zagospodarowaniem odpadów rolniczych, Burmistrz Leśnej organizuje zbiórkę przedmiotowych odpadów.

Zbiórka odbędzie się między 20 a 22 września. Termin odbioru uzależniony będzie od ilości zgłoszonych odpadów.


Zbiórka nie będzie obejmować opon i sznurków.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania ze zbiórki Inspektorowi ds. gospodarki odpadowej i edukacji ekologicznej Joannie Świerk:

osobiście: w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11 b w Leśnej, pok. 27
e-mail:j.swierk@lesna.pl
telefon: 506 977 754.

W zgłoszeniu należy podać :

– imię i nazwisko zgłaszającego,

– adres odbioru odpadów,

– szacunkową ilość odpadów.

Skip to content