Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie

Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie pragnie rozpowszechnić wśród mieszkańców Gminy Leśna opracowań pod nazwą:

  1. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”, które stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 roku pt. „Water safety in buildings”
  2. „Zapobieganie zakażeniom bakterii z rodzaju Legionella” – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji – opracowanie przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Przedstawione opracowania dotyczą zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

Jednocześnie należy wskazać, że w/w opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Skip to content