Category: Projekty

Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Na podstawie Zarządzenia Nr 251/2022 Burmistrza Leśnej z dnia 21 października 2022 roku ogłasza się konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z

READ MORE Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

„Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią …

READ MORE „Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Skip to content