Tag: opp

Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 242/2023 Burmistrza Leśnej z dnia 6 września 2023 roku ogłasza się konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z

READ MORE Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Pobiednej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku

READ MORE Ogłoszenie

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Koło Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  

READ MORE Ogłoszenie

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

READ MORE Informacja w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Skip to content