Informacja w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Skip to content