Tag: rada

22 października 2023 – Wybory sołtysów i rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził (Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 235/2023 z 31 sierpnia 2023 r.) wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie,

READ MORE 22 października 2023 – Wybory sołtysów i rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

Burmistrz Leśnej ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2022 – 2025

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z Zarządzeniem …

READ MORE Burmistrz Leśnej ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2022 – 2025

Skip to content