Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Leśna do stanu faktycznego

Skip to content