Wybory sołtysa w Szyszkowej

Wybory sołtysa Sołectwa Szyszkowa odbędą się dnia 18 października 2020 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Szyszkowej. Głosować będzie można w godzinach 10:00-13:00.

Kandydatów na sołtysa Szyszkowej można zgłaszać do dnia 2 października br.

Zgłoszenia sołtysów mogą nastąpić wyłącznie na drukach urzędowych.

Formularze należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnej, Rynek 19, w pokoju nr 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia danej osoby  na sołtysa jest uzyskanie przez nią poparcia 10 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa.

Formularze można pobrać na stronie BIP Urzędu Miejskiego: http://bip.umlesna.nv.pl/a,20177,zarzadzenie-nr-92015 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Leśnej.

Skip to content