Notatka z posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w Leśnej

Zespół zarządzania kryzysowego w składzie:

 1. Szymon Surmacz, Burmistrz Leśnej
 2. Marcin Mirecki , Zastępca Burmistrza Leśnej
 3. Krystyna Jarzyna, Sekretarz Gminy
 4. Zbigniew Sołtys, Inspektor ds. Kryzysowych, Obrony Cywilnej i ppoż
 5. Jan Janczewski, Naczelnik OSP Leśna

spotkał się z polecenia Burmistrza Leśnej o godzinie 18:00. W związku z otrzymaniem Komunikatu nr 1 z dnia 28.01.2021 PSSE w Lubaniu, dotyczącego wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterie Escherichia Coli) podjęto następujące działania:

 1. Przekazano komunikat PSSE w Lubaniu mieszkańcom gminy za pomocą internetu (www, Facebook) oraz systemu SISMS.
 2. Podjęto działania neutralizujące zagrożenie (dezynfekujące sieć i wodociągi).
 3. Ustalono, że nie występuje zagrożenie dla życia mieszkańców.
 4. Ustalono, że występuje niewielkie zagrożenie dla zdrowia w przypadku spożycia wody z wodociągów.
 5. W związku z powyższym podjęto decyzję o nie zamykaniu wodociągu, pozostawieniu w wodociągach wody, która może być wykorzystywana do celów gospodarczych.
 6. Przekazano informacje mieszkańcom Leśnej, że woda z wodociągów nie nadaje się do odwołania do spożycia, mycia owoców, przemywania ran, mycia zębów.
 7. Podjęto decyzję o dostarczeniu mieszkańcom wody zdatnej do spożycia w zbiornikach z atestem PZH do celów spożywczych w ilości 10.000 litrów (2 x 4000 l + 4 x 500 l), przestawiane cyklicznie na terenie całego miasta Leśna.
 8. Podjęto decyzję o dostarczeniu wody pitnej w pojemnikach 5l z magazynu zarządzania kryzysowego dla mieszkańców objętych kwarantanną Covid-19.
 9. Postawiono w gotowości zespół OSP Leśna, który jest gotów do niesienia pomocy osobom potrzebującym dodatkowego wsparcia.
 10. Zapotrzebowanie na pomoc w dostarczeniu wody osobom starszym, niepełnosprawnym można zgłaszać od piątku 29.01.2021 od godz. 8:00 pod numerem 515 360 695
skan notatki ze spotkania kryzysowego
Skip to content