Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Dzieciom z województwa dolnośląskiego proponowany jest wyjazd na bezpłatny turnus do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Świnoujściu – w terminie 11 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Jedlcu – w terminie  01 sierpnia do 21 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

  • których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  • wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7-15 lat) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchowego.
  • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ( do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Skip to content