Konkurs „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje związane z obróbką drewna. Teraz drewno”

Konkurs „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje związane z obróbką drewna. Teraz drewno” adresowany jest do pełnoletnich twórców ludowych i artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz podmiotów prowadzących działalność twórczą i wytwórczą w zakresie obróbki drewna na obszarach wiejskich, ale również w miastach związanych z gospodarką rolną, na obszarze całej Polski. Dostępne są trzy kategorie konkursowe:

  • kategoria I: SZTUKA LUDOWA – dedykowana twórcom ludowym i artystom wykonującym dzieła sztuki ludowej z drewna;
  • kategoria II: RĘKODZIEŁO LUDOWE – dedykowana rękodzielnikom wykonującym przedmioty o charakterze ozdobnym, obrzędowym, pamiątkarskim i zabawkarskim (ewentualnie innym);
  • kategoria III: RZEMIOSŁO LUDOWE – dedykowana rzemieślnikom wykonującym przedmioty z drewna o charakterze użytkowym.

Praca zgłaszana do konkursu powinna być jednoznacznie przypisana do jednej z wyżej wymienionych kategorii, a w jej ramach może zostać zgłoszona tylko jedna praca. Prace muszą pozostawać własnością Zgłaszającego i być przezeń wykonane. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w innych konkursach i powstały wcześniej niż w roku 2015.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Skip to content