Wiata za murem

W Kościelnikach Górnych trwają prace budowlane związane z wybudowaniem wiaty biesiadnej na działce nr 282 w ramach zadania Wiata za murem. Na powyższe zadanie Gmina Leśna otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 695,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Zadanie realizowane jest przez firmę PU TOMKOP Tomasz Śliwiński Stankowice 44, 59-820 Leśna, wyłonioną w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Skip to content