Nowe nawierzchnie dróg gminnych

Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały dwa z sześciu odcinków dróg gminnych. Pierwszy z nich stanowiła droga do kapliczki w Kościelnikach Górnych (dz. nr 4/7), natomiast drugi to droga do posesji nr 51, 43 w Szyszkowej (dz. nr 190).

Zakres prac na ww. odcinkach obejmował utwardzenie nawierzchni dróg materiałem bazaltowym oraz ułożenie 2 rzędów płyt ażurowych. Niniejsze drogi wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych (drogi ażurowe)”. Wykonawcą robót budowlanych była firma PU TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stankowic.

Skip to content