Tag: RFIL

Nowe nawierzchnie dróg gminnych

Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały dwa z sześciu odcinków dróg gminnych. Pierwszy z nich stanowiła droga do kapliczki w Kościelnikach Górnych (dz. nr 4/7), natomiast drugi to droga do posesji …

READ MORE Nowe nawierzchnie dróg gminnych

Skip to content