Kolejne dwa odcinki dróg ażurowych w Gminie Leśna

Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały kolejne dwa odcinki dróg gminnych. Pierwszy z nich stanowi droga do posesji nr 48, 48a, 47, 47a przy ul. Baworowo w Leśnej, a drugi to dojazd do posesji nr 68, 69, 70, 71 również przy ul. Baworowo w Leśnej.

Zakres prac na ww. odcinkach obejmował utwardzenie nawierzchni dróg materiałem bazaltowym oraz ułożenie 2 rzędów płyt ażurowych. Niniejsze drogi wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych (drogi ażurowe)”. Wykonawcą robót budowlanych była firma PU TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stankowic. Wartość przebudowy w/w odcinków wyniosła łącznie 134.610,00 zł brutto.

Skip to content