Przebudowa dróg gminnych (drogi ażurowe)

W wyniku drugiego postępowania przetargowego Burmistrz Leśnej 19 października bieżącego roku podpisał z firmą PU TOMKOP Tomasz Śliwiński umowy na przebudowę 6 odcinków dróg gminnych.

Nowe nawierzchnie z płyt ażurowych zyskają drogi gminne:

  • w Grabiszycach Dolnych do posesji nr 58 (dz. nr 225, 371, 372) o długości 200 mb,
  • w Grabiszycach Średnich do posesji nr 113 (dz. nr 357) o długości 140 mb,
  • w Szyszkowej do posesji nr 51, 43 (dz. nr 190) o długości 130 mb,
  • w Kościelnikach Górnych do kapliczki (dz. nr 4/7) o długości 150 mb, do posesji nr 48, 48a, 47, 47a (dz. nr 420/1, 418/3)
  • przy ul. Baworowo w Leśnej o długości 146 mb oraz do posesji nr 68, 69, 70, 71 (dz. nr 440/3, 441/5) również przy ul. Baworowo w Leśnej o długości 131 mb.

W ramach przeprowadzonych prac zostanie wzmocniona podbudowa dróg, wymieniona nawierzchnia jezdni na płyty ażurowe betonowe o grubości 10 cm oraz zamontowane zostaną ścieki betonowe (odwodnienie) szerokości 50 cm na dwóch odcinkach dróg w Grabiszycach. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 20 grudnia bieżącego roku.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 484 028,00 zł a dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 439 511,07 zł.

Skip to content