Rusza budowa nowej drogi z Miłoszowa do Świecia

Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na roboty budowlane z dnia 16.03.2022 r. dla zadania pn.: Budowa drogi łączącej miejscowości Grabiszyce, Miłoszów, Świecie, realizowanego w ramach pozyskanych funduszy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie, wyłoniono w dniu 08.04.2022 r. wykonawcę na wykonanie robót budowlanych związanych z w/w zadaniem.

Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma: Świadczenie Usług Transportowych Budowlanych Stanisława Torba Radostów Dolny 10, 59-800 Lubań. Prace realizowane będą na odcinku Miłoszów – Świecie o łącznej długości 2 km i 105 m.

Efektem prac będzie droga pieszo-rowerowa z możliwością dojazdu do pól o nawierzchni mineralno-bitumicznej i szerokości zmiennej od 3,0 m do 5,0 m.

Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wynosi 1 499 342,17 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczony został na 31.10.2022r. Z końcem kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą.

Skip to content