Nabór wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Ogłoszenie nr 1/2023 – Zakładanie działalności gospodarczych


Ogłoszenie nr 2/2023 – Rozwój działalności gospodarczych


Ogłoszenie nr 3/2023 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna


Termin naboru wniosków: 24.02.2023 – 09.03.2023r. w godz. 8:00 – 13:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Skip to content