Trening systemu wczesnego ostrzegania

Zgodnie z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2022 r. w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

Celem treningu syren jest:
1) sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania;
2) doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym;
3) ocena sprawności technicznej syren alarmowych;
4) upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Skip to content