Komunikat przydatności wody do spożycia przez mieszkańców Suchej

Urząd Miejski w Leśnej informuje, że woda dostarczana z wodociągu
w Stankowicach, zaopatrująca w wodę miejscowość w Suchej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów,
nadaje się do spożycia.

Skip to content